ภาษาอีสานวันละคำ 2019-05-23 แนม

แนม

แนม แปลว่า

แนม [แนม] แปลว่า มองตาม มองดู อย่างว่า บัดนี้กาละนับมื้อส้วยงัวควายบ่ได้ปล่อย เด็กน้อยเป็นผู้เลี้ยงคนเถ้านั่งแนม (กลอน) สังมาแนมตาสิ้งหลิงตาบ่พอหน่วย (กา) อันว่าฮมฮักเจ้าเจืองลุนล้านส่ำอมโนนาถไท้แนมน้องบ่วาง (ฮุ่ง).

แนม ภาษาอังกฤษ : to watch, follow with ones eyes.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:14 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ