ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-12 มูลมัง

มูลมัง

มูลมัง แปลว่า

มูลมัง [มูลมัง] แปลว่า มรดก

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ