ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-13 กะส่าง

กะส่าง

กะส่าง แปลว่า

กะส่าง [กะส่าง] แปลว่า ก็ช่าง,ไม่ใส่ใจ,ช่างเถอะ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กะส่าง [กะส่าง] แปลว่า ก็ช่าง, แล้วแต่

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ