ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-15 กะดาย

กะดาย

กะดาย แปลว่า

กะดาย [กะดาย] แปลว่า

คำพูดท้ายประโยค เพื่อเน้นคำพูดก่อนให้หนักแน่น เช่น เอากะบ่เอาซื่อๆ ดอก เห็นว่ากะดาย

กะดาย ภาษาอังกฤษ :

sentence final particle to emphasize sentence.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-05 09:40:45 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ