ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-17 ส่ำ

ส่ำ

ส่ำ แปลว่า

ส่ำ [ส่ำ] แปลว่า

แค่

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ส่ำ [ส่ำ] แปลว่า หมู่ เหล่า พวก ชนิด อย่างว่า หลายส่ำไม้เลียนล้นป่าสน (กาไก) จัดส่ำเชื้อดาห้างเครื่องเครา (กา) ส่ำหนึ่งพาโลล้นหลับตื่นสูรย์สวย ส่ำหนึ่งเป็นใจวายเปรียบมันมัวไฮ้ คนใดฮ้ายจาฮุนแฮงโลภ ลอนท่อเลี้ยงเสียหน้าเพื่อมัน ลูกเอย (สังข์).

ส่ำ ภาษาอังกฤษ : kind, group, type.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-16 20:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ