ภาษาอีสานวันละคำ 2019-10-03 โส

โส

โส แปลว่า

โส [โส] แปลว่า ยอมสละชีวิต การยอมสละชีวิต เรียก โส โสสุด ก็ว่า อย่างว่า โสเสียแล้วโสตายซ้ำตื่ม โสทุกข์โสยากเลยบ่เตื้องลงหั้นบ่อนเดียว (ภาษิต).

โส ภาษาอังกฤษ : to give ones life.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:23 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โส [โส] แปลว่า คุยกัน สนทนากัน ปรึกษาหารือกัน การพูดคุยที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นตกลงกันไม่ได้ ไม่รู้ว่าใครพูดกับใคร ถ้าพูดคุยกันธรรมดา เรียก โส ถ้าคุยกันเกินกว่าเหตุเรียก โสเหล้ อย่างว่า กินเข้าโตอย่าโสความเพิ่น (ภาษิต).

โส ภาษาอังกฤษ : to converse, discuss, discuss endlessly.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:23 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ