ภาษาอีสานวันละคำ 2019-10-04 สวบ

สวบ

สวบ แปลว่า

สวบ [สวบ] แปลว่า

กินอย่างตะกละตะกลาม มูมมาม

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-04 17:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

สวบ [สวบ] แปลว่า คาบ, กัด

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ