ภาษาอีสานวันละคำ 2019-10-07 บ่แม่น

บ่แม่น

บ่แม่น แปลว่า

บ่แม่น [บ่แม่น] แปลว่า ไม่ใช่

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ