ภาษาอีสานวันละคำ 2019-10-08 จังซี่

จังซี่

จังซี่ แปลว่า

จังซี่ [จังซี่] แปลว่า

อย่างงี้,แบบนี้

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-04 21:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ