ภาษาอีสานวันละคำ 2019-10-09 แหน่

แหน่

แหน่ แปลว่า

แหน่ [แหน่] แปลว่า

หน่อย, ด้วย, บ้าง

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

แหน่ [แหน่] แปลว่า

นิดหน่อย เล็กน้อย ได้นิดหน่อย เรียก ได้แหน่ กินเล็กน้อย เรียก กินแหน่ เสียนิดหน่อย เรียก เสียแหน่.

แหน่ ภาษาอังกฤษ :

a bit, some, just a little.

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-10 18:22:17 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ