ภาษาอีสานวันละคำ 2019-10-10 ผีบ้า

ผีบ้า

ผีบ้า แปลว่า

ผีบ้า [ผีบ้า] แปลว่า

คนบ้า

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ