ภาษาอีสานวันละคำ 2020-02-18 ลำ

ลำ

ลำ แปลว่า

ลำ [ลำ] แปลว่า การขับร้องอย่างหนึ่ง มีดนตรี คือ แคนเป็นเครื่องประกอบ เรียก ลำ มีหลายอย่างต่างๆ กัน.

ลำ ภาษาอังกฤษ : stylized singing of verse or ballad with Isan reed organ accompaniment.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:23 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ลำ [ลำ] แปลว่า เรียกชื่อยักษ์ตัวหนึ่งๆ ว่า ลำ อย่างว่า เมื่อนั้นพระบาทท้าวเว้นวิ่งพระกาโย มารมามวลสี่ลำระวังเจ้า เขาถามชั้นชายฮามเฮียกชื่อใดนั้น รือว่าเด็กหนุ่มน้อยมาต้านต่อตาย ดั่งนี้ (สังข์).

ลำ ภาษาอังกฤษ : numerical designatory noun for mythical giants, boats, and cylindrical objects.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:23 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ลำ [ลำ] แปลว่า เรียกอาหารที่มีรสอร่อย ไทยเหนือว่า ลำ อย่างว่า กูจักกินอิ่มท้องเพิงซ้อยแซบลำ แท้แล้ว (หน้าผาก).

ลำ ภาษาอังกฤษ : delicious (northern Thai dialect).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:23 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ลำ [ลำ] แปลว่า สวยงาม เรียก ลำ อย่างว่า เป็นแถวถ้องเขียวล่ำดูลำ (กา).

ลำ ภาษาอังกฤษ : pretty.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:23 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ลำ [ลำ] แปลว่า เรียกชื่อต้นไม้ต่างๆ ว่า ลำ เช่น ลำกล้วย ลำอ้อย ลำไม้ไผ่ ลำไม้ฮวก ลำไม้บง ลำไม้ซาง ลำไม้ไผ่บ้าน ลำไม้ไผ่ป่า.

ลำ ภาษาอังกฤษ : tree trunk or straight main stem of bamboo, banana plant, sugar cane.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:23 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ลำ [ลำ] แปลว่า หนังสือใบลานที่จารด้วยตัวธรรมหรือตัวไทยน้อย เรียก หนังสือลำ เป็นเรื่องยาวๆ เช่น ลำสุริยวงศ์ ลำพระเวส ลำศิลป์ชัย ลำหน้าผากไกล กระด้น ลำแตงอ่อน ลำกาลเกต ลำจำปาสี่ต้น.

ลำ ภาษาอังกฤษ : palmyra leaf books that contain epic stries written in old scripts.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:23 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ