ภาษาอีสานวันละคำ 2020-02-19 กะเลิงเบิ๊บ

กะเลิงเบิ๊บ

กะเลิงเบิ๊บ แปลว่า

กะเลิงเบิ๊บ [กะเลิงเบิ๊บ] แปลว่า เฉิ่ม,ม้าดีดกระโหลก,กะโหลกกะลา

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ