ภาษาอีสานวันละคำ 2020-02-20 ซื่นมอกกอก

ซื่นมอกกอก

ซื่นมอกกอก แปลว่า

ซื่นมอกกอก [ซื่นมอกกอก] แปลว่า

ตาใสขึ้นมาทันใด,สดชื่น

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ