ภาษาอีสานวันละคำ 2020-02-21 ต้วย

ต้วย

ต้วย แปลว่า

ต้วย [ต้วย] แปลว่า เช็ด ป้าย สัมผัส เอามือเช็ดขี้มูก เรียก เอามือต้วยขี้มูก เอามือป้ายแก้มเรียก เอามือต้วยแก้ม เอามือสัมผัสนมเรียก เอามือต้วยนม.

ต้วย ภาษาอังกฤษ : to wipe, dab, touch.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:11 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ