ภาษาอีสานวันละคำ 2020-03-22 ดอก

ดอก

ดอก แปลว่า

ดอก [ดอก] แปลว่า เปล่าๆ เช่น เป็นทิตย์เป็นจารย์ก็เป็นดายดอก ไม่สมศักดิ์ศรี กินอาหารไม่มีกับ เรียก กินดายดอก กินในดอก ก็ว่า.

ดอก ภาษาอังกฤษ : plain, with nothing else.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-27 22:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดอก [ดอก] แปลว่า เป็นคำใช้ท้ายประโยคคำพูด เช่น บ่แม่นดอก แบ่กินดอก บ่ไปดอก เฮ็ดบ่เฮ็ดกะบ่เป็นหยังดอก.

ดอก ภาษาอังกฤษ : at all, emphatic phrase-final particle usually associated with negation or refusal.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-28 05:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดอก [ดอก] แปลว่า ขาว เช่น วัวหางขาวเรียก งัวหางดอก คนผมขาวเรียก คนหัวดอก.

ดอก ภาษาอังกฤษ : white.

อัพเดตล่าสุด : 2018-12-12 16:30:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดอก [ดอก] แปลว่า สิ่งที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่งเรียก ดอก เช่น ดอกมี้ ดอกม่วง ดอกจำปา อย่างว่า ดอกเกตแก้วก้านก่องชะเลเต กกหนึ่งเซ กกหนึ่งซ้ายเมี้ยนไว้ให้อ้ายสามปีปลายชิได้บ่ (ผญา).

ดอก ภาษาอังกฤษ : flower.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-09 12:30:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ