ภาษาอีสานวันละคำ 2020-03-23 ขี้สีก

ขี้สีก

ขี้สีก แปลว่า

ขี้สีก [ขี้สีก] แปลว่า น้ำครำ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ขี้สีก [ขี้สีก] แปลว่า น้ำครำ แอ่งน้ำใต้ถุนเรือนตรงที่ตั้งโอ่งน้ำกินน้ำใช้ แอ่งน้ำนี้แหละเรียก น้ำขี้สีก น้ำขี้สีกนี้หมอยาโบราณถือว่าเป็นน้ำยาศักดิ์สิทธิ์ ถ้าคนป่วยเป็นไข้ออกหมึก ออกซาง ไข้หมากไม้ใหญ่ หมอจะไปเอาน้ำนี้มาฝนใส่ยา แก้ไข้ดีนักแล.

ขี้สีก ภาษาอังกฤษ : wastewater under house.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-10 23:09:00 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ