ภาษาอีสานวันละคำ 2020-03-24 แหน่แหม

แหน่แหม

แหน่แหม แปลว่า

แหน่แหม [แหน่แหม] แปลว่า

หน่อย, หน่อยสิ, บ้าง, บ้างสิ

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ