ภาษาอีสานวันละคำ 2020-03-25 เปียง

เปียง

เปียง แปลว่า

เปียง [เปียง] แปลว่า

เปลือง ลักษณะที่หมดไปสิ้นไปเกินควร เช่น ใช้เงินเปลือง

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

เปียง [เปียง] แปลว่า

เปลือง ใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร, หมดไป สิ้นไปโดยใช่เหตุ, เช่น เปลืองเงิน เปลืองเวลา เปลืองที่

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ