ภาษาอีสานวันละคำ 2020-03-27 งง

งง

งง แปลว่า

งง [งง] แปลว่า ก่ง, งอน เรือแข่งที่มีหัวงอนเรียก เฮืองง เฮือโงง ก็ว่า.

งง ภาษาอังกฤษ : curved upwards.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ