ภาษาอีสานวันละคำ 2020-03-28 ลืมคาว

ลืมคาว

ลืมคาว แปลว่า

ลืมคาว [ลืมคาว] แปลว่า

หลงลืมชั่วครู่, ลืมเสียสนิท

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ