ภาษาอีสานวันละคำ 2020-07-03 ตะหน่าย

ตะหน่าย

ตะหน่าย แปลว่า

ตะหน่าย [ตะหน่าย] แปลว่า

น่าเบื่อ

ตะหน่าย ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2019-07-22 23:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ