ภาษาอีสานวันละคำ 2020-07-04 กางมอง

กางมอง

กางมอง แปลว่า

กางมอง [กางมอง] แปลว่า

ลงตาข่ายดักสัตว์น้ำ

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กางมอง [กางมอง] แปลว่า

ลงข่ายดักปลา

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ