ภาษาอีสานวันละคำ 2020-07-05 ท้าว

ท้าว

ท้าว แปลว่า

ท้าว [ท้าว] แปลว่า คำนำหน้าลุกเจ้านายหรือผู้มีตำแหน่งในทางปกครอง ว่า ท้าว เช่น ท้าวโพธิสาร ท้าวโพธิราช.

ท้าว ภาษาอังกฤษ : "sir", word used to address son of ruler.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:13 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ท้าว [ท้าว] แปลว่า คำเรียกชื่อลุกชายว่า ท้าว เรียกลุกสาวว่า นาง ถือเป็นคำยกย่องสุภาพกว่าเรียกชื่อจริง.

ท้าว ภาษาอังกฤษ : "son", word used to address son respectfully.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:13 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ท้าว [ท้าว] แปลว่า คำแทนใช้นำหน้าเรียกคน

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ