ภาษาอีสานวันละคำ 2021-07-27 เสือก

เสือก

เสือก แปลว่า

เสือก [เสือก] แปลว่า ไสไป ผลักไป แส่ ทะลึ่ง เช่น ชุกขอนไม้ กลิ้งขอนไม้.

เสือก ภาษาอังกฤษ : to shove, thrust, assert oneself, butt in, interfere.

อัพเดตล่าสุด : 2021-09-22 21:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ