ภาษาอีสานวันละคำ 2021-07-28 ผีเสื้อ

ผีเสื้อ

ผีเสื้อ แปลว่า

ผีเสื้อ [ผีเสื้อ] แปลว่า คนทิสอ ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง เรียก ต้นผีเสื้อ ใช้ทำยาได้.

ผีเสื้อ ภาษาอังกฤษ : type of bush with medicinal use.

อัพเดตล่าสุด : 2021-09-23 06:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ