ภาษาอีสานวันละคำ 2021-07-29 ข้าวสาก

ข้าวสาก

ข้าวสาก แปลว่า

ข้าวสาก [ข้าวสาก] แปลว่า ข้าวที่ถวายพระสงฆ์ด้วยการจับสลากถวาย การทำบุญข้าวสากปรารภเหตุเหมือนข้าวประดับดิน แต่ทำในรุ่งอรุณของวันเพ็ญเดือนสิบ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน.

ข้าวสาก ภาษาอังกฤษ : rice offered to monks chosen by lot on day of full moon of tenth lunar month, for benefit of spirits of relatives suffering in hell who are believed to be allowed a day of freedom from hell on this day, also name of this annual festival.

อัพเดตล่าสุด : 2021-09-23 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ