ภาษาอีสานวันละคำ 2021-07-31 กะปิ

กะปิ

กะปิ แปลว่า

กะปิ [กะปิ] แปลว่า

ชื่ออาหารประเภทหมักชนิดหนึ่งเก็บไว้กินได้นาน ทำด้วยกุ้งฝอยหรือปลาเล็กปลาน้อย หมักเกลือตำ เรียก กะปิ อย่างว่า คันได้กินกะปิแล้วอย่าลืมคุณปลาแดก ลางเทื่อเฮาแตกบ้านยังชิได้ใส่กิน (ย่า).

กะปิ ภาษาอังกฤษ :

shrimp or fish paste.

อัพเดตล่าสุด : 2021-09-23 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ