ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-16 ฮูด

ฮูด

ฮูด แปลว่า

ฮูด [ฮูด] แปลว่า รูด การที่เอามือกำแล้วรูดไป เรียก ฮูด.

ฮูด ภาษาอังกฤษ : to squeeze (long object) in hand and then pull hand along (as in squeezing something out of a tube).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮูด [ฮูด] แปลว่า ครั้ง คราว ขณะ ครั้งหนึ่ง เรียก ฮูดหนึ่ง คราวหนึ่ง เรียก ฮูดหนึ่ง ขณะหนึ่ง เรียก ฮูดหนึ่ง.

ฮูด ภาษาอังกฤษ : time, instance.

อัพเดตล่าสุด : 2021-10-19 21:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ