ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-20 สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง

สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง

สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง แปลว่า

สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง [สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง] แปลว่า อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม

อัพเดตล่าสุด : 2021-10-20 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ