ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-22 กุด

กุด

กุด แปลว่า

กุด [กุด] แปลว่า

ตาน้ำ มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน

อัพเดตล่าสุด : 2021-03-12 16:30:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กุด [กุด] แปลว่า ตัด เช่น ตัดคอเรียก กุดคอ ตัดแขนเรียก กุดแขน ตัดขาเรียก กุดขา.

กุด ภาษาอังกฤษ : to chop off.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

กุด [กุด] แปลว่า ขาด, ด้วน เช่น คนมือขาดเรียก มือกุด ขาขาดเรียก ขากุด แขนขาดเรียก แขนกุด.

กุด ภาษาอังกฤษ : shortened by amputation.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

กุด [กุด] แปลว่า หนองน้ำที่กว้างและยาว ต่อมาตื้นเขินขาดเป็นห้วงๆ ห้วงที่ขาดนี้แหละเรียก กุด เช่น กุดตอ กุดโดน กุดจับ กุดปลาขาว กุดศรีมังคละ.

กุด ภาษาอังกฤษ : slough.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

กุด [กุด] แปลว่า ด้วน

อัพเดตล่าสุด : 2021-10-20 18:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ