ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-23 บ่าว

บ่าว

บ่าว แปลว่า

บ่าว [บ่าว] แปลว่า

วัยรุ่นชาย

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

บ่าว [บ่าว] แปลว่า

ว่าว

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-21 20:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

บ่าว [บ่าว] แปลว่า คนใช้ ชายหนุ่ม เรียกชายที่เข้าในพิธีสมรสว่า เจ้าบ่าว คู่กับหญิงผู้เข้าพิธีสมรสว่า เจ้าสาว ข้าทาสบริวารเรียก บ่าวไพร่ อย่างว่า อาฮมดิ้นดวงแดดิ้นเกี่ยวภายยี่ผู้ใจแจ้งบ่าวบา (ฮุ่ง).

บ่าว ภาษาอังกฤษ : servant, young man.

อัพเดตล่าสุด : 2021-10-20 15:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ