ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-24 แอบแอ

แอบแอ

แอบแอ แปลว่า

แอบแอ [แอบแอ] แปลว่า ที่ลับ ซอก มุมแคบๆ เช่น ที่ลับระหว่างต้นขา เรียก แอบแอขา ทางที่เป็นมุมแคบๆ เรียก แอบแอทาง.

แอบแอ ภาษาอังกฤษ : secret place, nook, nihe, crotch.

อัพเดตล่าสุด : 2021-10-20 18:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ