ภาษาอีสานวันละคำ 2022-01-16 จิงฮิงจองฮอง

จิงฮิงจองฮอง

จิงฮิงจองฮอง แปลว่า

จิงฮิงจองฮอง [จิงฮิงจองฮอง] แปลว่า การทำปู้ยี่ปู้ยำ หรือทำนอกรีดนอกรอย เรียก เฮ็ดจิงฮิงจองฮอง.

จิงฮิงจองฮอง ภาษาอังกฤษ : (acting) contrary to custom, excessive, bruised, ruined.

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-26 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ