ภาษาอีสานวันละคำ 2022-01-19 เซ็ง

เซ็ง

เซ็ง แปลว่า

เซ็ง [เซ็ง] แปลว่า เล่าลือ เกียรติขจร อย่างว่า ใผแลแล้วลืมตนตาไค่ เซ็งซ่าเจ้าติ้วซ้อยประสงค์เหล้นม่วนเมือง (สังข์) ชายที่เก่งกล้าเรียก ชายเซ็ง อย่างว่า บัดนี้กูจักปองเอาเชื้อชายเซ็งองค์ประเสริฐ บุญแก่กล้าลงเข้าเกิดดอม ก่อนแล้ว (สังข์).

เซ็ง ภาษาอังกฤษ : famous.

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-25 18:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ