ภาษาอีสานวันละคำ 2022-01-20 ซู่คู่ซู่คน

ซู่คู่ซู่คน

ซู่คู่ซู่คน แปลว่า

ซู่คู่ซู่คน [ซู่คู่ซู่คน] แปลว่า

ทุกผู้ทุกคน ทุกคน ทั้งหมดทุกคน

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-26 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ