ภาษาอีสานวันละคำ 2022-01-21 ค่อย

ค่อย

ค่อย แปลว่า

ค่อย [ค่อย] แปลว่า เรื่อย ๆ, ไม่หยุด การทำอะไรทำด้วยความตั้งใจ ไม่เลือกกาล เลือกเวลา ไม่ว่าหนีกเบา ยากง่าย เรียกว่า ค่อย อย่างว่า ให้ค่อยคึดค่อยแก้ ค่อยแก่ค่อยดึง ให้ค่อยขุดค่อยขนค่อยคนค่อยค้ำ ให้ค่อยทำค่อยสร้าง อย่าวางใจให้ค่อยแล่น ให้ค่อยอดค่อยเยื้อน มันชิได้ต่อนคำ (ย่า).

ค่อย ภาษาอังกฤษ : continuously, determinedly, patiently.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:06 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ค่อย [ค่อย] แปลว่า ทำอะไรทำโดยไม่รีบร้อน อยากทำก็ทำอยากหยุดก็หยุด เรียก ค่อย เช่น ค่อยเฮ็ด ค่อยทำ ค่อยคึด ค่อยอ่าน ยามใดชิแล้วกะช่างหีวมัน เรียกค่อย.

ค่อย ภาษาอังกฤษ : unharriedly, a bit at a time.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:06 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ค่อย [ค่อย] แปลว่า ตัวเราเอง

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-26 06:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ