ภาษาอีสานวันละคำ 2022-01-24 ขี้แพง

ขี้แพง

ขี้แพง แปลว่า

ขี้แพง [ขี้แพง] แปลว่า

ขี้หวง , หวงของ

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-26 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ