ภาษาอีสานวันละคำ 21 - 30 คำ จาก 1150

21 - 30 คำ จาก 1150
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-29 "ขี้หนู"
  แปลว่า : ชื่อพรรณไม้ขนาดกลางชนิดหนึ่ง ใบคล้ายใบมะเกลือ ผลเล็กและป้อมเหมือนขี้หนู เมื่อดิบมีรสฝาดเล็กน้อย, ชื่อพริกชนิดหนึ่ง เรียก พริกขี้หนู, และชื่อขนมชนิดหนึ่งเรียก ขนมขี้หนู.
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-28 "จี่"
  แปลว่า : ปิ้ง,ย่าง
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-27 "วิ่ง"
  แปลว่า : อาการที่เกิดลมหมุนเวียนในศรีษะ เรียก วิ่ง วิ่งเวียน ก็ว่า.
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-26 "กาด"
  แปลว่า : ผักกาด ชื่อผักจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด สีขาวเรียก ผักกาดขาว สีเขียว เรียก ผักกาดเขียว ผักกาดนา ผักคะน้า ก็ว่า ใบแฉก รสเผ็ดเรียก ผักกาดไก่เขี่ย.
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-25 "กะเทิน"
  แปลว่า : ยังไม่ตั้งใจจริงเรียก กะเทิน ถ้าตั้งใจจริงเรียก ตกกะเทิน อย่างว่า ตกกะเทินว่าแต่ข้อยได้เจ้า เข้าอยู่เล้าบ่ให้ต่าวตำตัก หลัวแลฟืนบ่ให้ไปดงกว้าง สาลีเข้าฮวงเดียวบ่ให้เกี่ยว ชิให้ขดอ้อมป้อมซอมถ้าแต่แต่งโต (บ.)
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-24 "แอบแอ"
  แปลว่า : ที่ลับ ซอก มุมแคบๆ เช่น ที่ลับระหว่างต้นขา เรียก แอบแอขา ทางที่เป็นมุมแคบๆ เรียก แอบแอทาง.
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-23 "บ่าว"
  แปลว่า : คนใช้ ชายหนุ่ม เรียกชายที่เข้าในพิธีสมรสว่า เจ้าบ่าว คู่กับหญิงผู้เข้าพิธีสมรสว่า เจ้าสาว ข้าทาสบริวารเรียก บ่าวไพร่ อย่างว่า อาฮมดิ้นดวงแดดิ้นเกี่ยวภายยี่ผู้ใจแจ้งบ่าวบา (ฮุ่ง).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-22 "กุด"
  แปลว่า : ด้วน
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-21 "นม"
  แปลว่า : อวัยวะส่วนที่อยู่หน้าอก 2 เต้า เรียก นม ของผู้ชายเล็ก ของผู้หญิงโตมีน้ำสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน อย่างว่า คิ้วก่องส้วยฉันสิ่งกงพระราม ทรงลีลาเคี่ยมนมนาวตั้ง กระจอนกวมแก้มไกวแดดานสวาท เล็งล่ำแท้ตาพลั้งพาดไหล (ฮุ่ง).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-20 "สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง"
  แปลว่า : อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม