• คุถัง
    แปลว่า : ถังน้ำที่มมีหูหิ้ว
  • คุ
    แปลว่า : ถังน้ำ