หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดบุรีรัมย์/อำเภอลำปลายมาศ/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย

สถานที่ท่องเที่ยว

กลุ่มอีโต้น้อย ตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2531 เป็นการรวมกลุ่มของคนทำการเกษตรแบบผสมผสานบ้านสระคูณ โดยมี นายผาย สร้อยสระกลาง เป็นผู้นำ เพื่อเป็นการร่วมมือกันทำงานระดมทุนแก้ปัญหาของหมู่บ้าน
ในปี 2534 ได้ร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้านเพื่อพัฒนาภาคอีสาน ภายใต้กรอบการดำเนินงาน “การพัฒนาที่ผ่านมา ไม่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาของอีสานได้อย่างมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีแต่ลากไปตามกระแส รังแต่จะทำให้จมน้ำตาย และสาเหตุหนึ่ง คือ องค์กรชาวบ้านไม่มีการรวมตัวกัน” … ต่อมาปี 2539 ได้เข้าร่วมงานกับ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ในโครงการโรงเรียนชุมชนอีสานภายใต้การนำของกลุ่มผู้นำชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานเครือข่าย การเรียนรู้ของชุมชนในท้องถิ่นอีสาน … และเมื่อ ปี 2541 ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแก่น เพื่อรวมเครือข่ายการเรียนรู้ในลักษณะเดียวกับโรงเรียนชุมชนอีสานมาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน” และปี 2545 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ให้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย” ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2550

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ และสมุนไพรพื้นบ้าน

Facebook

ต้นหญ้าของพระองค์

Line ID

0801495708

158 หมู่ 4 บ้านสระคูณ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

[email protected]

08 0149 5708

  15.127001,102.847435

ค้นหา

แนะนำสถานที่ใหม่  

สำรวจขอนแก่น  

สำรวจอุดรธานี  

สำรวจสกลนคร  

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*