ป้ายกำกับ : การให้อาหารหมู

การเลี้ยงหมู สายพันธุ์ภูพาน

การเลี้ยงหมู สายพันธุ์ภูพาน

การเลี้ยงหมูดำพันธุ์ภูพานเป็นหนึ่งในผลงานของโครงการจากศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน  ด้วยเหตุผลที่ว …