9:21 pm - วันจันทร์ ธันวาคม 17, 2018

  Tag Archives: คะลำ

  คำสอนเกี่ยวกับของเด็กเล่น

  Written by | พฤศจิกายน 23, 2018 | 1
  ของเล่นเด็ก
  ครรลองของคนอีสานมีคำบอกคำสอนตั้งแต่ขั้นตอนการเกิดจนถึงหลังความตาย สอดแทรกข้อคิดต่างๆโดยเอาความเชื่อโยงเข้ามา เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและยึดถือปฏิบัติกันมา เช่น เรื่อง “คะลำ” หรือข้อห้ามข้อปฏิบัติ บางอย่างเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้ามทำ ทำไม เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป สังคมที่เปลี่ยนไปเลยทำให้เข้าใจสิ่งเหล่านั้นยากขึ้น

  “คะลำ” หรือ “ขะลำ” ว่าด้วยเรื่องคะลำๆของภาคอีสาน

  Written by | พฤศจิกายน 9, 2018 | 1
  คะลำ ขะลำ
  คนอีสานคงจะเคยได้ยินคำว่า “คะลำ” หรือ “ขะลำ” เวลาที่เด็กๆจะทำอะไรที่แผลงๆ หรือ บางทีเราก็เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกกล่าวตักเตือนว่าอย่าทำอย่างงั้น อย่าทำอย่างงี้เดี๋ยวมันจะคะลำ “มันสิคะลำ” บางทีก็ได้ยินคำว่า “มันบ่แม่นแนว” อีสานร้อยแปด เราได้แปลและให้ความหมายของคำว่า