บทความป้ายกำกับ : ดอกจำปา

ฟ้อนลีลาวดี (จำปาขาว)

ฟ้อนลีลาวดี (จำปาขาว)

“ลีลาวดี” เป็นนามของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกแทนชื่อเดิม คือ “ดอกลั่นทม” หรือภาคอีสานจะเรียกชื่อของดอกไม้ชนิดนี้ว่า “ดอกจำปา” เมื่อ พ.ศ. 2547 ชมรมนาฏศิลป์และดน …