9:19 pm - วันจันทร์ ธันวาคม 17, 2018

    Tag Archives: หน้าที่ของพ่อแม่

    คำสอนคนอีสานเรื่อง “หน้าที่ของพ่อแม่”

    Written by | พฤศจิกายน 24, 2018 | 0
    ก่อนหน้านี้เฮาได้นำเสนอคำสอนเกี่ยวกับลูกที่ดีไปแล้ว ผู้ที่จะเป็นพ่อคนแม่คน อีสานโบราณเพิ่มก็มีคำสอนคำแนะนำเขียนเอาไว้เช่นเดียวกัน หน้าที่ของพ่อแม่นั้นมีอยู่หลายทาง ตามบาลีบอกมามี ๕ คือ ระวังบ่ให้ทำความชั่ว เอาแต่ดีเป็นตัวอย่าง ๒ ให้เห็นความดีเป็นดั่งแก้วถือมั่นบ่วาง ๓ ให้ลูกเฮาทั้งหลายได้ศึกษาหาเหตุ