บทความป้ายกำกับ : เอ้

ฟ้อนเอ้ดอกคูน

ฟ้อนเอ้ดอกคูน

ฟ้อนเอ้ดอกคูน คำว่า เอ้ เป็นภาษาอีสาน หมายถึงการประดับ ตกแต่ง จัดแจงให้สวยงามวิจิตร เอ้ดอกคูน จึงหมายถึง การประดับตกแต่ง จัดแจงดอกคูนให้สวยงาม งดงามวิจิตร ซึ่งเป็นจินตภาพอันได้จากความงดงามของดอกคูนที่บานสะพรั่งเหลืองอร่ามแซมด้วยใบเขียว พลิ้วโอนไหวยามต้องลม
การติดหางบั้งไฟและการเอ้บั้งไฟ

การติดหางบั้งไฟและการเอ้บั้งไฟ

ผูกกระบอกบั้งไฟติดหาง หลังจากไขรูแล้ว ก็นำกระบอกบั้งไฟไปมัดติดกับหางบั้งไฟ ซึ่งเตรียมไว้แล้ว โดยกระบอกกับหาง ต้องสมดุลกัน ไม่หนักหาง ไม่เบาหาง หนักหาง คือหางยาว …