อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

“พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่เป็นที่น่านับถือของชาวจังหวัดอุดรธานี มีความสำคัญกับชาวจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมาก”

ประวัติความเป็นมาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นโอรสองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) กับเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ซึ่งพระนามเดิมของพระองค์ก็คือ พระเจ้าทองกองก้อนใหญ่ พระองค์มีความสามารถมากมาย อีกทั้งยังมีความสำคัญกับบ้านเมืองเราในแถบภาคอีสาน ตั้งแต่สมัยที่แถบภาคอีสานนั้นมีการปราบฮ่อกันเกิดขึ้น พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญ เพราะคือผู้ก่อตั้งมณฑลอุดร ขึ้นในปี พ.ศ.2436 พระองค์ก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นมา แล้วก็มีการวางแผน มีระเบียบการปกครอง ทำให้ประชาชนนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีการปกครองที่มีความเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ทางราชการ หรือว่าหน้าที่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาราษฎร์ พระองค์ก็ทำได้อย่างดีจนเป็นที่รักใคร่ของผู้คน เมื่อพระองค์สิ้นไปแล้ว จึงมีการก่อตั้งอนุสาวรีย์ขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติของพระองค์ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสรำลึกถึงและกราบไหว้สักการะ

กรมหลวงประจักษ์

กรมหลวงประจักษ์

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลสงประจักษ์ศิลปาคม ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระองค์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี ตั้งตระหง่านเด่นชัด สร้างเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้นสีทอง พระหัตถ์ซ้ายนั้นถือกระบี่เอาไว้  ตั้งอยู่บนหินสีเทา จารึกเอาไว้ให้คนผ่านไปผ่านมาได้อ่านและรำลึกถึง อนุสาวรีย์แห่งนี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุดรธานี ผู้คนต่างก็มาขอพรและกราบไหว้ ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาก็กราบไหว้ เพื่อขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ อีกทั้งยังนิยมมาขอพรที่เกี่ยวกับเรื่องการงาน การสอบ การเลื่อนตำแหน่ง เพราะเชื่อว่าจะได้อย่างที่ใจหวัง บางคนก็มาบนบานศาลกล่าว เรื่องให้ได้เลื่อนตำแหน่งบ้าง เรื่องของการสอบไล่บ้าง เรื่องหน้าที่การงาน และส่วนใหญ่ก็จะบนบานด้วยการถวายกระบี่ ดาบ ม้า หรือใครที่ได้บนบานเอาไว้แล้วสำเร็จ ก็จะแก้บนด้วยการวิ่งรอบอนุสาวรีย์

ในทุกๆปีนั้นจะมีการบวงสรวงปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะจัดงานบวงสรวงขึ้นในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ชาวอุดรธานีจะร่วมใจกันมาบวงสรวงเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง เพื่อกราบสักการะและขอพร เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะเชื่อว่าพระองค์นั้นจะปกป้องและดูแลเมืองอุดรไปตลอด สถานที่แห่งนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปจะต้องหยุดเพื่อกราบไหว้ด้วย บางคนที่เป็นนักท่องเที่ยว ต่างก็ต้องการที่จะไปกราบสักการะโดยตรง และในปัจจุบันนี้ “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม” ยังคงเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานีตลอดมา

แหล่งอ้างอิง:

  • http://www.udonthani.com/krom.htm
  • http://www.udclick.com/home1/

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*