พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

พฤษภาคม 28, 2017 | เซียงเหมี่ยง

พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายชัยรัตน์ มาปราณีต) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของดีเมืองกาฬสินธุ์ จัดเป็นห้องบรรยายสรุป ห้องเจ้าเมือง ห้องศาสนา ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ห้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวผู้ไท ห้องวิจิตรแพรวา ห้องศึกษาค้นคว้าเรื่องหัตถกรรม ห้องสาธิตจำหน่ายผ้าไหมแพรวาและของที่ระลึกพื้นเมือง

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (2)

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2545 โดยปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ซึ่งในขณะนั้นได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคประชาชนเป็นอย่างดี รูปแบบการจัดแสดงเป็นการจัดนิทรรศการแบบสหวิทยาการอย่างเรียบง่าย ที่เน้นการสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน โดยมุ่งให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน โดยถ่ายทอดผ่านสื่อพื้นบ้านที่หาได้ในชุมชนผสมผสานกับสื่อที่ทันสมัยในปัจจุบัน

ห้องจัดแสดง

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ หากติดต่อล่วงหน้าจะมีพิธีกรบรรยายสรุปและนำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การจัดห้องพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้

 • ห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทย ชนชาวผู้ไทย เป็นกลุ่มมอญที่อพยพมาจากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูในแคว้นสิบสองจุไท เคลื่อนย้ายผ่านเวียดนามและลาว ข้ามฝั่งโขงมาอาศัยตั้งรกรากอยู่ทางอีสานของไทยโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ มีชนเผ่าผู้ไทยอาศัยอยู่ในหลายอำเภอ เช่น อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอคำม่วง อำเภอสมเด็จ อำเภอนาคู และอำเภอสามชัย
 • ห้องพิพิธภัณฑ์แพรวาเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตติพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง ทรงสนพระทัยในความงดงามของผ้าไหมแพรวาที่หญิงชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงห่มมารับเสด็จ จึงทรงรับผ้าไหมแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างยิ่ง
 • ห้องวัฒนธรรมภาพนิทัศน์ รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวกาฬสินธุ์ แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 วิถีชุมชนที่มีวัด พระสงฆ์และหลักธรรมทางศาสนา ส่วนที่ 2 แสดงภูมิศาสตร์ของจังหวัด แหล่งน้ำ การดำรงชีวิต เครื่องมือยังชีพและเครื่องมือหัตถกรรมต่าง ๆ
 • ห้องเมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองโบราณสมัยทวาราวดี ปัจจุบันคือบ้านก้อม จำลองพระธาตุยาคู ใบเสมาโบราณ
 • ห้องเจ้าเมือง รวบรวมรูปปั้นจำลองของเจ้าเมือง นับจากพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกเป็นต้นมา และแสดงแผนผังเครือญาติสืบสกุลจากเจ้าเมือง
 • ห้องคนดีศรีกาฬสินธุ์ รวบรวมบุคคลในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สมควรได้รับการยกย่องด้วยการทำคุณูปการแก่บ้านเมือง
 • ห้องพระพุทธมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ รวบรวมพระเครื่องและวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่สร้างในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ห้องปลอดยาเสพติด จัดแสดงแผนกลยุทธ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
 • ห้องแสดงศิลปะร่วมสมัย จัดแสดงผลงานจิตกรรมของกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
 • ห้องจำหน่ายของดีเมืองกาฬสินธุ์ จำหน่ายของพื้นเมือง สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 • ห้องผลิตภัณฑ์จากอ้อย จัดแสดงกระบวนการตั้งแต่การปลูกอ้อย การบำรุงรักษาโรคแมลงของอ้อยและผลิตผลจากอ้อย
 • ห้องผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ควรแก่การศึกษา เพราะจัดแสดงกระบวนการผลิต การปลูกและการนำผลผลิตจากมันสำปะหลังผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (7)

วันเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 043 515 805 – 6

แผนที่

ขอขอบคุณ


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*