วัดสว่างใต้ ตำบลร่องคำ กาฬสินธุ์

วัดสว่างใต้ ตำบลร่องคำ

อีสานร้อยแปดวันนี้ จะพาไปไหว้พระทำบุญที่วัดสว่างใต้ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ (มหานิกาย) รหัสไปรษณีย์ 46210 ภาพบรรยากาศตอนเช้าๆ ที่ช่าวบ้านร่วมกันทำบุญ

วัดสว่างใต้

ที่ตั้ง วัดสว่างใต้188 หมู่ที่ 7 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46210
โทรศัพท์ 043-897093, 081-5468858

ประเภทศาสนา ศาสนาพุทธ

ประวัติศาสนสถาน
วัดสว่างใต้สร้างขึ้นปี พ.ศ.2438 โดยผู้ใหญ่ขุนไชยสิทธิ์และชาวบ้านร่วมกันสร้าง และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2534 มีบริเวณเนื้อที่ทั้งสิ้น 8 ไร่ 2 งาน

ประวัติจ้าอาวาส
(1) ชื่อ – สกุล พระครูสิริภัทรโสภณ (จันดี กมลรุต)
(2) ชื่อ – สกุล บิดา นายไหม กมลรุต
(3) ชื่อ – สกุล มารดา นางเถิ่ง กมลรุต
(4) วัน เดือน ปี เกิด 7 มิถุนายน 2490
(5) ประวัติการศึกษา
– พ.ศ.2502 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
– พ.ศ.2509 นักธรรมชั้นเอก
– พ.ศ.2513 เปรียญธรรม 4 ประโยค
(6) ประวัติการทำงาน
– พ.ศ.2511-2517 เป็นครูสอนปริยัติธรรมที่วัดชัยภูมิวนาราม
– พ.ศ.2518-ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างใต้ และเจ้าสำนักศาสนศึกษา
(7) เกียรติประวัติ
– พ.ศ.2534 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
– พ.ศ.2541 เจ้าคณะตำบลร่องคำ ชั้นโท
(8) ที่อยู่ 188 หมู่ที่ 7 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4389-7093
(9 ) ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสว่างใต้ และเจ้าคณะอำเภอร่องคำ

พระครูสิริภัทรโสภณ เจ้าคณะอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ (มหานิกาย)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ พระครูสิริภัทรโสภณ (จันดี) ฉายา กิตฺติโสภโณ อายุ 65 พรรษา 41 น.ธ.เอก ป.ธ.4

วัดสว่างใต้ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46210

โทรศัพท์ 043-897093, 081-5468858

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสว่างใต้ เจ้าคณะอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ (มหานิกาย)

สถานะเดิม

ชื่อ จันดี นามสกุล กมลรุต เกิดวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ปี กุน

นามบิดา นายไหม กมลรุต นามมารดา นางเถิ่ง กมลรุต

ณ บ้านเลขที่ 109 บ้านกุดลิง ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

บรรพชา

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ณ วัดอนุราชคณาราม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

พระครูอนุราชคณารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2513 ณ วัดปฐมแพงศรี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

พระครูกมลศีลวัตร วัดร่องคำ เป็นพระอุปัชฌาย์

พระมหาคำผา สุวณฺโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระมหากัณหา ปญฺญาวุฑฺโฒ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ประวัติการทำงาน

– เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี มาตั้งแต่ปี 2518 จนถึง 2550

– เป็นครูพระปริยัตินิเทศน์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา
เป็นสำนักศาสนศึกษาฝ่ายธรรมและบาลี ทำให้ชาวบ้านศรัทธา
เพราะศึกษาหลักคำสอนโดยตรง

ขอบคุณภาพจาก : ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม http://www.m-culture.in.th/


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*