หมวกไม้ไผ่สานมือ

      เครื่องจักสาน คือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ วัสดุอุปกรณ์คตินิยม และอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ


        คำว่า “ จักสาน” คำว่า จัก คือ การทำให้เป็นแฉก เป็นหยักๆ ด้วยฟันเลื่อย หรืออีกวิธีการหนึ่ง การที่ชาวบ้านใช้คมมีดผ่าไม้ไผ่แล้วทำให้เป็นเส้นบางๆ วิธีการอย่างนี้ก็เรียกว่า จัก เช่นกัน ส่วนไม้ไผ่ หรือ หวาย ที่จักออกมาเป็นเส้นบางๆ นั้นเรียกว่า ตอก ถึงตอนนี้การที่ชาวบ้านนำตอกมาขัดกันจนเกิดลวดลายที่ต้องการ เราเรียกว่า สาน ต่อจากนั้นแล้วก็จะเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงต่างๆ จนท้ายที่สุดเป็นภาชนะสามารถนำไปใช้สอยได้ตามต้องการ

 หมวกไม้ไผ่ ของเราก็ได้จากการจักตอดนำมาขัดกันให้เกิดรวดลาย การสานหมวกไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ไผ่เป็นของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สวมใส่กันแดดกันฝนของคนทั่วไป 

การสานหมวกไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตที่ต้องการนำเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ นำมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้และได้มีการปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆ จนทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน

หมวกไม้ไผ่เป็นของใช้ที่ทรงคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญาที่ทำมาจากมือ มีสีสันสวยงาม มีความคงทน ราคาถูกใช้เป็นประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น สวมกันแดดกันฝน ใช้พัดเวลาอากาศร้อน หรือใช้สวมใส่ขณะที่ทำงานกลางแจ้ง หมวกไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*